Open Universiteit ontwikkelt samen met Breens Network de Digitale Campus | Synigo Pulse
Horizontal line
Horizontal line
03-02-2023 Geschreven door Xavier Geerdink

Open Universiteit ontwikkelt samen met Breens Network de Digitale Campus

Met trots presenteert Synigo het persbericht van haar partner Breens Network: De Open Universiteit (OU) kiest voor Breens Network als partner. Breens Network zal de state-of-the-art Digitale Campus ontwikkelen en beheren. Slimme digitalisering kan een flinke boost geven aan de ervaringen van studenten en docenten en inspelen op de verdergaande flexibilisering van het onderwijs. De OU heeft stevige ambities op dit punt.

  • De Open Universiteit heeft de ambitie om een voortrekkersrol te blijven vervullen in het bieden van hoogwaardig, gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs.
  • Breens Network ontwikkelt de Digitale Campus voor de Open Universiteit vanuit een aanpak waarin de student centraal staat. De oplossing is daarmee onderscheidend ten opzichte van bestaande software oplossingen en ERP-systemen.
  • Het resulteert in een totaaloplossing die ervoor zorgt dat de Open Universiteit toekomstbestendig en flexibel is en studenten en docenten het allerhoogste gemak biedt.
“Dit project raakt de haarvaten van de organisatie.” prof. dr. Frank van der Duijn Schouten, voorzitter Open Universiteit

Het gaat onder meer om een nieuw CRM-student360-platform, een studentenportaal, een studentinformatiesysteem (SIS) inclusief onderwijscatalogus en oplossingen voor flexibel plannen en roosteren. Tot slot worden de mogelijkheden voor koppeling met leermiddelen/ content sytemen benut. Het resulteert in een totaaloplossing voor studenten, docenten en medewerkers die ervoor zorgt dat de Open Universiteit toekomstbestendig en flexibel is en studenten en docenten het allerhoogste gemak biedt.

“Dit project raakt de haarvaten van de organisatie. We zien dan ook zeer sterk uit naar de samenwerking en hebben er alle vertrouwen in dat we er samen iets moois van gaan maken” aldus prof. dr. Frank van der Duijn Schouten, voorzitter College van bestuur van de Open Universiteit.

De Open Universiteit is dé deeltijduniversiteit van Nederland en Vlaanderen en loopt voorop bij het bieden van hoogwaardig, gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs. De universiteit maakt het wetenschappelijk onderwijs toegankelijk voor wie flexibel moet of wil studeren. Om een voortrekkersrol op dit terrein te kunnen blijven vervullen, zet de Open Universiteit hoog in op het gebruik van moderne digitale technologie. De ambitie voor de komende jaren is om zowel de processen als de IT-voorzieningen naar een volgend niveau te brengen en daarmee onderscheidend te zijn in het onderwijs. Een belangrijk onderdeel daarbij vormt de ontwikkeling van de Digitale Campus.

“Breens Network heeft net als de Open Universiteit een passie voor personalisering en flexibilisering in het onderwijs vanuit de visie van een Leven Lang Ontwikkelen. We willen de geïntegreerde oplossing de komende jaren dan ook graag verder ontwikkelen en daarmee de studentervaring verbeteren” aldus Geert-Jan van der Snoek, CEO van Breens Network. Hij is ervan overtuigd dat de Open Universiteit hiermee uitstekend anticipeert op de verdere ontwikkeling en innovaties in 2 onderwijs, maar ook op de verdere integratie van onderwijs en de arbeidsmarkt. Hiermee is de Open Universiteit vooruitstrevend en leidend in de academische wereld.”

"Breens Network een passie voor personalisering en flexibilisering in het onderwijs vanuit de visie van een Leven Lang Ontwikkelen." Geert-Jan van der Snoek, CEO van Breens Network

Breens Network

Breens Network is een Nederlandse EdTech organisatie, ontstaan vanuit de ambitie om het Nederlandse onderwijs te ondersteunen bij het gebruik van nieuwe digitale technologieën en daarbij behorende processen en werkwijzen. Vanuit een student-centrale aanpak ontwikkelt Breens Network (samen met toonaangevende Nederlandse technologie partners 2at, Synigo en Visma Advitrae) de Digitale Campus voor de Open Universiteit op basis van proven technologie en - oplossing, daarmee zich onderscheidend ten opzichte van de bestaande software oplossingen en SIS/ ERP-systemen. Ze maakt hierbij gebruik van verschillende beschikbare digitale oplossingen, die zich in de onderwijspraktijk hebben bewezen. Niet alleen technisch, maar juist ook vanuit gebruiksgemak, adoptie en kwaliteit.

Over de Open Universiteit

De Open Universiteit is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt onderzoek verricht. Studenten kunnen volledige universitaire bachelor- en masteropleidingen doorlopen, maar ook kortere programma’s volgen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Aan de Open Universiteit studeren ruim 17.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De universiteit heeft studiecentra in Nederland en België, de hoofdvestiging ligt in Heerlen.Voor meer informatie: https://www.ou.nl/

Over Breens Network

Breens Network is innovator van lerend Nederland en heeft de ambitie om een substantiële bijdrage te leveren aan de digitale transformatie van leren. Dit doen wij door onderwijsinstellingen te ondersteunen op het vlak van digitalisering en de innovatie daarvan. Generaties studenten, docenten, medewerkers en bestuurders ervaren de omslag naar een hybride werkwijze van fysiek én digitaal.

Hierbij gebruikmakend van onze digitale- en technologische vaardigheden in combinatie met een diepgaand begrip van de onderwijsmarkt bij onze medewerkers. Breens Network bedient ongeveer twee miljoen studenten, docenten, medewerkers in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. Voor meer informatie: https://breensnetwork.nl

Het originele persbericht kun je hier downloaden.

Wil je meer lezen over de oplossen, dan raden we je aan de whitepaper te dowloaden.

Voor meer informatie/niet voor publicatie:

Breens Network: +31 (0) 6 27 89 61 63 of info@breensnetwork.com

Open Universiteit: +31 (0) 6 53 64 88 83 of miranda.dekort@ou.nl


Horizontal line
Horizontal line