De digitale werkplek in de zorg | Synigo Pulse
Horizontal line
Horizontal line
15-09-2022 Geschreven door Suzan van Aalten

De digitale werkplek in de zorg

Uit recent onderzoek (in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) blijkt dat Nederland nog flink achterloopt in de digitalisering van de zorg. “Er is een andere manier van werken, lef en visie voor nodig.” – aldus dr. Lisette van Gemert-Pijnen (UT-hoogleraar & prof.). 

Het ontbreekt aan kennis, capaciteit en geld

Steeds vaker wordt er ‘digitale zorg’ geboden. Er komen digitale consults, cliëntendossiers en veel oud papierwerk wordt gedigitaliseerd. Dit heeft veel voordelen: de werkdruk wordt verlicht, zorgkosten worden gereduceerd en zorgpersoneel kan effectiever hun werk uitvoeren. Toch ontbreekt het nog vaak aan een goede digitale infrastructuur, organisatiecapaciteiten om dit goed te implementeren en passende financiering – blijkt uit het onderzoek.

Informatie-uitwisseling blijkt lastig 

Het uitwisselen van informatie tussen verschillende systemen is van groot belang. Om bijvoorbeeld cliënten de juiste informatie te laten zien in hun Cliënten-/Patiënten portaal. We lezen dat dit voor veel bedrijven lastig blijkt. De mogelijkheid van informatie-uitwisseling brengt tal van problemen met zich mee.  
 
‘‘Afgelopen jaar hebben wij een zorgorganisatie geholpen met het implementeren van hun Cliëntenportaal. Wij leverden het platform, en hielpen bij het leggen van de juiste koppelingen. Zo werd het mogelijk om de juiste informatie uit het Elektronisch Cliënten Dossier (Plancare) op een mooie manier te tonen in het portaal. Via onze OneAPI kun je koppelen met welk systeem dan ook. Een traject waarbij de kennis van de zorg bij de klant vandaan kwam, het platform, de integraties en eerder opgedane kennis over digitaal werken in de zorg bij ons. En er werd toezicht gehouden op de infrastructuur vanuit de IT-partner. Een goed voorbeeld van dat data-uitwisseling ook probleemloos kan verlopen. Dankzij goede samenwerking én een platform die het mogelijk maakt.’’ – aldus Xavier Geerdink (CEO – Synigo Pulse).  

Xavier Geerdink: "De sleutel is: Kennis opdoen, mensen meenemen en helpen. Zo kan de techniek ook goed zijn werk doen!’’

Cultuuromslag én training  

Verbeter het lerend vermogen van zorgorganisaties bij transities van traditionele naar digitale zorg. Er moet een cultuuromslag komen, trainingen worden opgezet voor digitale vaardigheden en er is soms externe kennis nodig. Dat is één van de adviezen die volgt uit het onderzoek. Ook daar heeft Synigo ervaring mee. 
 
‘‘In het traject met deze zorgorganisatie hebben we in de projectgroep gezeten, die verantwoordelijk was voor de implementatie van het cliëntenportaal. Er werd al snel duidelijk dat we ook hier te maken hadden met een flink verandertraject. Cliënten krijgen inzicht in hun rapportages. Wat het zorgpersoneel kwetsbaar kan maken. Er zal meer mét cliënten samen gerapporteerd moeten worden, dan alleen maar over cliënten. Dat zorgt ervoor dat medewerkers moeten wennen, en niet iedereen meteen staat te springen. Ook voor cliënten wordt het wennen. Sommige van hen hebben niet eens een smartphone of toegang tot een computer. Zij moeten aan de hand worden meegenomen om er goed mee te kunnen werken. We hebben al onze kennis in de projectgroep gecombineerd. En experts aangehaakt waar nodig. Zo is er een training voor ‘het nieuwe rapporteren’ opgezet. Zijn er brieven en infosheets ontwikkeld, waarbij met tekst en picto’s wordt toegelicht hoe je er als cliënt mee kunt werken. En het Digiteam is aangehaakt, om zowel medewerkers en cliënten hierin te ondersteunen. Dát is de sleutel. Kennis opdoen, mensen meenemen en helpen. Zo kan de techniek ook goed zijn werk doen!’’ 

Alles Over Digitaal Werken

Geïnteresseerd? Wil je meer informatie over een digitale werkplek of tips om veiliger te digitaal werken, neem dan een kijken bij onze partner allesoverdigitaalwerken.nl


Horizontal line
Horizontal line