Change of bank account | Synigo Pulse

Change of bank account

 

Beste lezer, klant, financiële administratie,

Vriendelijk verzoeken wij u ons nieuwe bankrekening nummer te gebruiken voor betalingen. Onze nieuwe bankrekening nummer is

Synigo B.V.
NL49 INGB 0006 7791 47
INGBNL2A

Ons eerdere bankrekening nummer was NL16 BUNQ 2290 5617 54. Deze blijft nog actief.

Omdat een banknummerwijzigingen een vertrouwelijk en fraudegevoelig onderwerp is, is het altijd verstandig om voorzichtig te zijn met het veranderen van een rekeningnummer waarnaartoe u uw facturen betaalt. Daarom hierbij de volgende drie redenen om dit bericht wel vertrouwen:

  1. Ons nieuwe rekeningnummer staat op onze factuur.
  2. Dit bericht kunt u ook lezen op onze website bevestigt de verandering.
  3. U kunt ons persoonlijk vragen of wij daadwerkelijk ons bankrekeningnummer hebben aangepast. Bel dan s.v.p. +3188 – 38 38 500

Heeft u nog een vraag naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met ons via info@synigopulse.com

Het Synigo team

**

Dear reader, customer, financial administration,

We kindly ask you to use our new bank account number for payments.

Our new bank account number is

Synigo B.V.
NL49 INGB 0006 7791 47
INGBNL2A

Our previous bank account number was NL16 BUNQ 2290 5617 54. It remains active.

Because a bank number change is a confidential and susceptible subject, it is always wise to be careful when changing an account number to which you pay your invoices. Therefore, here are the following three reasons to trust this message:

  1. Our new account number is on our invoice.
  2. You can also read this post on our website that confirms the change.
  3. You can ask us personally if we have actually changed our bank account number. Please call +3188 – 38 38 500

If you have any question regarding this message, please contact us via info@synigopulse.com or call +3188 – 38 38 500

The Synigo team