Online werken | Synigo Pulse
Horizontal line
Horizontal line
18-11-2021 Written by Suzan van Aalten

'We moeten oog hebben voor de menselijke kant van online werken'

Dit is een gastbijdrage van onze partner Lemontree:

Thuiswerken werkt technisch prima (Teams, SharePoint en andere online samenwerkingstools). Maar het maakt tegelijk veel mensen niet gelukkiger. Vooral jongeren en singles leiden onder het grotendeels online samenwerken. Ze missen de sociale contacten en leren niet van hun ervaren collega’s. Ook vertraagt veel online werken de innovatie met externe partijen. Werknemers willen het beste van twee werelden blijkt uit een onderzoek van Microsoft. Meer dan 70% wil flexibel blijven werken, terwijl 65% verlangt naar meer persoonlijke tijd met hun team en relaties.

Wandelgangen en mensen betrekken

Dat mensen in een sociaal isolement raken ziet ook Tony Johnson, oprichter en Mender, Meddler & Chief van IT-bedrijf Lemontree uit Alphen aan den Rijn. ‘‘Alles op sociaal vlak is tricky geworden. Ik merk dat iedereen met liefde thuiswerkt en dat zelfs de productiviteit is gestegen, maar de keerzijde van de medaille is dat we essentiële zaken missen, zoals de informele gesprekken op het werk en de afstemming en updates in de wandelgangen. En juist de informele momenten binnen een kantoor zorgen ervoor dat er een vertrouwensband ontstaat tussen collega’s. Met name de jongere generaties en alleenstaanden worstelen hier enorm mee. Daar zit echt mijn zorg, je ziet dat de sociale cohesie wegvalt en dat het veel meer los zand is geworden” zegt Johnson. Als hij zelf op kantoor is maakt hij met iedereen een persoonlijk praatje, maar wanneer hij thuiswerkt vindt hij dat een stuk lastiger. ‘‘Dan wordt communiceren opeens een taak."

''Hybride werken is niet meer weg te denken in onze huidige samenleving. Als ondernemers zullen we wel een goed plan moeten maken hoe we hier het maximale uithalen'' - Tony Johnson, Founder / Managing Director Lemontree

Hybride werken moet verder worden uitgewerkt

Volgens het Microsoft-onderzoek biedt hybride werken naast een aantal persoonlijke bedreigingen ook zeker mooie bedrijfskansen. Bijvoorbeeld om nieuw talent aan te trekken buiten ons normale scope gebied. Tony Johnson zegt hierover: ‘‘Hybride werken is niet meer weg te denken uit onze huidige samenleving. Als ondernemers zullen we wel een goed plan moeten maken hoe we hier het maximale uithalen. Zo zullen we naast het bieden van een werkende digitale werkplek veel aandacht moeten besteden aan het binden van mensen aan merk en organisatie. En zeker ook aan het sociale aspect van werken. Het praatje in de wandelgangen faciliteren en zorgen dat mensen betrokken zijn bij wat er gebeurt op het werk, bij klanten en bij collega’s. Een voorwaarde om jongere generaties te laten leren van ervaren collega’s, maar zeker ook om iedereen maximaal te informeren over belangrijke en minder belangrijke maar leuke zaken.''

Meer bieden dan een digitale werkplek met applicaties

Mede door Microsoft 365 zijn we met Teams, SharePoint en mail behoorlijk plaats- en tijdonafhankelijk geworden. We kunnen online vergaderen, documenten delen en communiceren zonder per se op dezelfde locatie te werken. Toch moet IT naast technische werking ook faciliteren in de sociale aspecten van de werkplek. Tony Johnson: IT is een belangrijk fundament om mensen te laten doen waar ze goed in zijn. Daarom moeten mensen beschikken over een digitale werkplek die werken en samenwerken eenvoudig en effectief maken. Maar die ook zeker mensen betrekt bij de organisatie en hen faciliteert in sociale omgang met anderen. Van praatje in de gang tot belangrijke bedrijfs- en klantinformatie. In ons werkplekconcept ‘OneDesk Mobile’ (gebaseerd op het Pulse platform) hebben we die aan de Microsoft Suite. Inclusief een inrichting die voldoet aan de AVG. Dit zorgt ervoor dat medewerkers in hun vertrouwde werkomgeving klaar zijn voor de toekomst van hybride werken. Met oog voor alle generaties en persoonlijke informatiewensen.''

IT is een belangrijk fundament om mensen te laten doen waar ze goed in zijn.

Horizontal line
Horizontal line